KANJI.DESU.RU - Интерактивная база данных японских иероглифов
  Рейтинг онных чтений
он иероглифы количество
JI 21
JITSU 2
MYOU 4
SHI 使 姿 51
DO 5
GATSU 2
JIN 12
GEN 16
GO 13
SUI 12
KOU 稿 71
ITSU 3
NI 3
SAN 12
OU 15
SU 3
GYOKU 1
KOKU 9
ZEN 8
KU 13
JUU 13
GYOU 6
TOU 35
MAI 5
CHI 14
- 34
BOKU 8
HON 3
KYUU 23
TEI 17
HYOU 8
EI 10
KA 39
SHUU 27
RIKI 1
HACHI 2
NYUU 3
TAI 退 19
TEN 9
KEN 31
ROKU 鹿 4
RITSU 3
SHOU 64
SEN 31
NIN 5
HAKU 9
HYAKU 1
BAN 7
HOU 19
SHU 17
SHICHI 2
JOU 25
GE 4
YUU 17
SA 13
SEKI 16
GAKU 5
DEN 殿 4
NAN 5
NYOU 1
SHUTSU 1
NEN 5
SAI 西 28
CHIKU 5
MON 4
SOU 40
ON 5
MOKU 3
BAI 9
CHUU 11
KE 6
CHOU 調 28
SOKU 11
SEI 西 婿 33
KIN 15
KUU 1
U 5
SHIN 30
RIN 6
EN 沿 19
SHA 16
WA 4
KON 14
GAN 10
KETSU 8
KO 23
TO 11
YOU 19
SHITSU 湿 9
REN 3
SHO 9
DAI 6
KYOU 30
TA 3
AN 4
SHIKI 4
MI 4
KAI 24
TAN 16
RAI 4
HO 6
SHOKU 10
BUN 4
DOKU 3
GAI 11
FU 20
BO 簿 8
NAI 1
KEI 33
HAN 23
E 4
JIKI 1
SAKU 10
KATSU 9
HOTSU 1
SUU 3
RYOU 13
KUN 4
MEN 綿 3
RAKU 3
KAN 47
BEN 便 4
TEKI 6
MIN 2
ROU 8
KAKU 18
MEI 7
GI 11
DOU 11
ZOKU 5
SETSU 11
GOU 8
KYOKU 3
MOTSU 1
HEI 7
OKU 4
TSUU 2
KI 44
RO 2
TETSU 5
EKI 6
DAN 9
HEN 7
FUU 3
SHUN 4
REI 11
HOKU 1
MATSU 1
RETSU 4
HIN 5
RYO 3
TOKU 6
CHAKU 1
NETSU 1
SE 2
ZAN 4
TACHI 1
GEKI 4
RAN 7
TSUI 3
RIKU 1
O 3
BU 6
BI 5
NIKU 1
YA 2
GYO 3
RI 8
IN 12
JUN 11
FUKU 8
BA 2
HITSU 3
JU 寿 10
GU 4
MU 7
RUI 2
BYOU 6
KYO 11
GON 2
FUTSU 3
FUN 6
JAKU 4
HI 17
GUU 4
DATSU 2
BOU 貿 21
ZU 3
I 26
CHIN 5
YO 5
JO 8
NYAKU 1
YAKU 6
HAI 10
RYUU 7
UN 2
GYUU 1
YU 5
TAKU 7
SON 7
SHUKU 宿 7
REKI 2
IKU 1
GIN 2
BETSU 1
SHAKU 6
SOTSU 2
GEI 4
ZA 2
ETSU 5
KITSU 3
SO 4
NOU 7
DA 7
YUI 2
MOU 6
ZOU 9
JUTSU 2
RON 1
YOKU 5
GA 8
1
BIN 便 4
GUN 3
IKI 1
RICHI 1
BATSU 2
HA 5
MAN 4
WAN 2
METSU 1
BAKU 6
DAKU 2
ATSU 1
MYAKU 1
SATSU 9
ZAI 5
GOKU 2
RYAKU 1
11
JUKU 2
ZEI 1
ZETSU 2
CHO 3
DON 2
TOTSU 2
JA 2
MA 4
MITSU 1
AI 4
CHITSU 2
SECHI 1
TON 1
AKU 2
ZON 1
KOTSU 2
HATSU 3
HEKI 2
DEI 1
GYAKU 2
NEI 1
SUN 1
JIKU 1
KUTSU 3
BOっ 1
WAKU 2
A 3
ICHI 2
BACHI 1
KYAKU 3
RA 1
UTSU 1
OTSU 1
BON 1
ZUI 3
KIKU 1
KYA 1
ZE 1
NYO 2
JOKU 1
CHOKU 2
DEKI 1
NA 2
BOTSU 1
WAI 1

Всего иероглифов 2263
Яндекс.Метрика
©2009-2024 Kanji DB Engine. Version 0.7 Beta.
Текущая версия гарантированно совместима только с Mozilla Firefox и Google Chrome
Code & Design by Tassadar. Версия для печати.